Easterlittens verrassende winnaar bondspartij

FRANEKER – Easterlittens is voor de eerste keer in de geschiedenis de winnaar geworden van de bondspartij. In de finale werd Heerenveen met 5-4, 6-0 verslagen, ook een afdeling die nog nooit de bondspartij won. Dat deze twee parturen in de finale stonden, was zeer verrassend, dat zou vrijwel niemand vooraf voorspeld hebben.

Niet de favorieten Franeker en Sint Jacobiparochie speelden de hoofdrol, maar de parturen van Easterlittens, Heerenveen en Morra-Lioessens. Morra-Lioessens verraste op de vierde lijst door winst op Sint Jacobiparochie wat met Taeke en Bauke Triemstra tot de favorieten behoorde. Morra, met het grote talent Auke Boomsma, won met 5-4 en 6-0.

In de halve finale moesten zij hun meerdere erkennen in Heerenveen. Voor Heerenveen kaatsten Jelte-Pieter Dijkstra, Menno van Zwieten en balkeerder Sybren Visser. Van Zwieten staat normaal niet in het perk, is een opslager pur sang, maar stond dat nu wel de hele dag en deed dat zeer verdienstelijk. Leeuwarden, Minnertsga, Tzummarum en Franeker 2 werden achtereenvolgens verslagen.

In de finale leek Heerenveen op de overwinning af te stormen, het partuur stond in no-time met 0-2 voor. Maar Easterlittens met Pier Piersma en de broers Simon en Erwin Zijlstra knokte zich terug en liep naar een 4-2 voorsprong. Heerenveen kwam langszij op 4-4 maar de zware wedstrijden die het partuur al had gekaatst, eisten hun tol. Easterlittens greep zijn kansen en haalde op 5-4, 6-0 de winst binnen met een opslag van Erwin Zijlstra. Een historische overwinning voor de mannen van Easterlittens, in hun zegetocht versloegen zij Grou, Arum, Easterein, favoriet Franeker en Dronryp.

De uitslag was: 1. Easterlittens, 2. Heerenveen, 3. Morra-Lioessens, 4. Dronryp 1 en Franeker 2, 5. Franeker 1 en Sint Jacobiparochie, 6. Dronryp 2 en Bolsward.

Voor het eerst in de geschiedenis mochten er meerdere parturen per afdeling mee doen, er stonden 69 parturen op de lijst.