Hijum-Finkum wint Jong Nederland partij na spannende finale

FRANEKER – Hijum-Finkum is winnaar geworden van de Jong Nederland partij. In een finale die meer spannend dan mooi was, werd Berltsum met alles aan de hang verslagen. Voor Hielke Beijering en Laas Pieter van Straten betekende dat het tweede klaverblaadje, eerder wonnen zij al de Freule. Laas Pieter van Straten was man van de wedstrijd, hij was op en uit uitstekend. Franeker werd derde.

De wedstrijd stond de hele dag in het teken van het slechte weer. Het veld had onder het water te lijden, de kaatsers leden onder de kou. Het kaatsen kwam onder deze omstandigheden niet goed tot zijn recht. ’s Morgens werd al besloten niet op de voetbalvelden te kaatsen in verband met de harde wind. Het Sjûkelân was steeds slechter te bespelen, bij de opslag werd het gras steeds slechter en gleden meerdere kaatsers uit.

 

Hijum twee keer tegen Berltsum

Voor de eerste keer mochten meerdere parturen per afdeling meedoen aan de wedstrijd. Berltsum had van die gelegenheid gebruik gemaakt. Ruben Eijzenga en Jisse Kemper kwamen tot de derde omloop waar ze Hijum-Finkum troffen. Het duo maakte het de tegenstander erg lastig en boog pas op 4-5, 6-6 het hoofd.

Verrassend genoeg had Hijum in de halve finale nauwelijks moeite met Franeker. René de Haan, Djurre Seerden en Marco de Groot hadden tot dan toe prima staan te kaatsen. Franeker had de sterke parturen van Exmorra, Anjum en Bolsward probleemloos verslagen maar ging in de halve finale compleet onderuit tegen Franeker: 0-5, 4-6.

 

Alles aan de hang.

Berltsum 1 was de tegenstander van Hijum-Finkum in de finale. Corné Tuinenga, Patrick van Dellen en Wytze Wassenaar hadden Tzummarum en Spannum verslagen en wonnen in de derde omloop de spannende wedstrijd tegen Morra: 5-4, 6-6.

Berltsum leek in de finale snel naar de overwinning te lopen toen een 3-0 voorsprong werd genomen. Corné Tuinenga stond prima op te slaan. Maar Hijum-Finkum kwam dichterbij, veel eersten werden beslist op 6-6. Het werd vanaf 3-3 een gelijk opgaande strijd. De wedstrijd werd nog even stil gelegd vanwege een bui waarbij de andere kant van het veld niet te zien was.

Op 5-5, 6-6 kon het perk van Berltsum de opslag niet goed verwerken en was de zege voor Hielke Beijering, Laas Pieter van Straten en de kleumende balkeerder Giancarlo Teitsma een feit.