Voorronde schoolkaatsen op het nippertje in Sexbierum

SEXBIERUM – Het dreigde mis te lopen met de voorrondes voor het schoolkaatsen voor de scholen in de voormalige gemeente Franekeradeel. Kaatsvereniging DTD in Sexbierum heeft woensdag de schoolkaatsers uit de brand geholpen.

DTD trok zelf aan de bel omdat de leerkrachten op basisschool de Skeakel nog niks hadden gehoord, terwijl het schoolkampioenschap op 12 juni op It Sjûkelân plaatsvindt. In korte tijd werd de organisatie opgezet en vrijwilligers zorgden er dinsdagmiddag voor dat de perken werden gelegd.

Dat het allemaal op stel en sprong moest, blijkt wel uit het feit dat Rick Minnesma pas woensdagochtend werd gevraagd als scheidsrechter. Hij maakte daarmee zijn debuut.

Voor de voorronde hadden zich drie parturen bij de meisjes en zeven bij de jongens aangemeld in een gezamenlijke A- en B-poule.

Bij de meisjes werd twee keer gekaatst. Winnaar in de meisjespoule werd De Oanset 1: Marije Heeres en Sietske Strikwerda mochten de krans meenemen en verdedigen 12 juni de eer van hun school op It Sjûkelân. Ook de meisjes van De Skeakel, Mirthe Boschma, Rianne v.d Walt en Mare Zijlstra mogen naar het kampioenschap. Ze werden tweede.

De jongens A en B werden samengevoegd en daar werd ook een verliezersronde gehouden. Eerste in deze ronde was SWS Tzummarum B met Gerben v.d. Ploeg, Brent Monsma en Senna Posthumus.

Eerste in de winnaarsronde werd De Staetslânskoalle met Jorrit Palma en Allart Sijbesma. Als tweede eindigde SWS Tzummarum A met Mark Reitsma, Mart Postma en Atze Struiksma. Beide parturen mogen zich op It Sjûkelân melden.