RSG Simon Vestdijk Franeker overweegt leerlingenstop

FRANEKER - De vestiging van RSG Simon Vestdijk in Franeker overweegt een leerlingenstop om het kleinschalige karakter van de school te behouden. Het aantal aanmeldingen voor de eerste klas voor volgend schooljaar stijgt met 25 procent.

Bovendien ziet de school ook het aantal aanmeldingen voor de derde klassen toenemen. 

Omdat de school bewust kiest voor kleinschaligheid en ruim 8 jaar in een daarbij passend modern gebouw is gehuisvest, komen de grenzen van de groei in zicht en wordt een stop op nieuwe en tussentijdse aanmeldingen overwogen.

Minder kinderen

De gestegen aanmelding is opmerkelijk, aldus een verklaring van de school, omdat gemeente Waadhoeke het aantal kinderen onder de 10 jaar tussen 2002 en 2016 heeft zien dalen met 25 procent blijkt uit de atlas van Waadhoeke.

Onderzoeken wijzen uit dat bij de keuze van het voortgezet onderwijs de sfeer op de school zeer belangrijk wordt gevonden. Directeur Sydo de Jong zegt dat te herkennen in zijn school: ,,Een vriendenteam met hart voor de leerlingen en elkaar.”

Sport

Daarnaast wijst hij op het sportieve karakter dat verweven is met het onderwijs op de locatie. ,,De mavo-sportklas en de afdeling Sport, Dienstverlening en Veiligheid dragen daaraan bij, maar ook Zorg en Welzijn is populair’’, zegt De Jong.

,,De goede resultaten, de prettige sfeer en de geleidelijk vorm gegeven onderwijsvernieuwingen kunnen alleen tot stand komen binnen de stabiele organisatie die de RSG Simon Vestdijk al jaren is. Dit is in 2018 ook tot uitdrukking gekomen in de uitverkiezing van het blad Elsevier tot ‘superschool 2018’.