Hein Jaap Hilarides genomineerd voor Gysbert Japicxpriis

BOLSWARD - Hein Jaap Hilarides uit Sint Jacobiparochie is een van de vijf genomineerde schrijvers voor de Gysbert Japicxpriis. Het is voor veel schrijvers de belangrijkste literaire prijs in Friesland.

Hilarides is genomineerd voor zijn werk De trekker van Troje dat is uitgegeven bij Bornmeer. De andere genomineerden zijn Aggie van der Meer (De Achttjin, Afûk), Elske Schotanus (Wurk, Afûk), Nyk de Vries (Renger, Afûk) en Ale S. van Zandbergen (Famke famke, Het Nieuwe Kanaal).

Dit jaar wordt de prijs uitgereikt voor de categorie proza. De genomineerden zijn geselecteerd door een onafhankelijke jury. Grytsje Schaaf, Houkje Rijpstra en Atte Jongstra beoordeelden 70 Friese prozaboeken uit de periode 2015 tot 2018.

De winnaar van de prijs ontvangt een bedrag van € 10.000 en een oorkonde.

De naam van de prijs verwijst naar de Friese dichter Gysbert Japicx, geboren in Bolsward. De prijs werd in 1947 ingesteld door het provinciaal bestuur. Dichter Obe Postma was in dat jaar de eerste winnaar van de Gysbert Japicxprijs.

De uitreiking is 16 november in Bolsward.