Tien parturen op Wilde Hennenpartij in Zurich

ZURICH - In Zurich is zaterdag de Wilde Hennen Partij gekaatst. De partij is in het leven geroepen om vrouwen die wel willen kaatsen, maar weinig ervaring hebben, de kans te bieden op een ontspannen en gezellige manier met deze sport bezig te zijn.

Voorheen werd deze partij in Hitzum gehouden, maar dit jaar werd uitgeweken naar Zurich. Er wordt twee tegen twee gekaatst, met zachte bal, en met een kleiner veld dan gebruikelijk. Aan de partij deden tien parturen mee.

De eerstvolgende partij in Zurich is de Merke Partij op zondag 30 juni, met harde bal. Dit is zowel voor leden als niet-leden. Opgave kan via mail (info@kvzurich.nl), of via de voorzitter van Kaatsvereniging Zurich, Sies van den Berg (0517-579245). Bij opgave aangeven in welke klasse gekaatst wordt.

Uitslagen Winnaarsronde: 1e prijs: Marije Miedema (koningin), Feikje Folkertsma; 2e prijs: Kaylee Kwast, Agnes Engelsma; 3e prijs: Emmy Krüeger, Debbie Hoekstra; 4e prijs: Nynke Agema, Afina Schrik; 5e prijs: Marieke Anema, Vera Junior.

Herkansingsronde: 1e prijs: Erika Kramer, Anja Junior; 2e prijs: Samantha Visser, Naomi Rutten; 3e prijs: Emma Schram, Lutske Bruinsma; 4e prijs: Sara Woltman, Anneke Haarsma; 5e prijs: Lise Schotanus, Corry Adema.