Minnertsga en Groningen winnen op Hemelvaartsdag

TZUMMARUM/DRONRYP – Voor de hoofdklassekaatsers en –kaatsters stond er een afdelingswedstrijd op de agenda. De heren kwamen in actie in Tzummarum, de dames in Dronryp. Bij de dames was Groningen de sterkste, bij de heren was dat opnieuw Minnertsga. Minnertsga versloeg in de finale Bitgum, eerder was dat in Weidum ook al het geval.

Groningen kaatste met de ‘Friezinnen om útens’ Anne Monfils, Jeske de Boer en Marrit Zeinstra. In een spannende finale waarbij de beide parturen aan elkaar gewaagd waren, versloeg Groningen Huizum met 5-5, 6-4. Huizum kaatste met Manon Scheepstra, Nynke Sybrandy en Anna-Dieuwke Dijkstra. Lang was onzeker of Scheepstra voor Huizum uit mocht komen, woensdag gaf de KNKB groen licht nadat Scheepstra een adres in Huizum opgegeven had. De KNKB was eerder in de veronderstelling dat Scheepstra, net als haar vriend Daniël Iseger, op een adres woont wat onder Goutum valt qua postcode-indeling.

De derde prijs was voor Wommels (Anna-Brecht Bruinsma, Sjanet Wijnia en Martzen Deinum), in de halve finale verloren zij met 5-3 en 6-4 van de latere winnaars.

Manon Scheepstra had de twijfelachtige eer de eerste gele kaart te krijgen. Scheepstra kreeg de kaart voor treuzelen na eerst een waarschuwing te hebben ontvangen.

 

Minnertsga opnieuw in de kransen

Het partuur van Minnertsga won de partij bij de heren. Marten Bergsma, Hylke Bruinsma en Hendrik Kootstra waren in de finale te sterk voor Bitgum. Het werd geen spannende finale, Bitgum, dat vooral leunt op sterkste man Tjisse Steenstra, was uitgekaatst. Minnertsga zegevierde met 1-5, 0-6.

Op zich al een sterke prestatie van Bitgum, Steenstra behaalde opnieuw samen met zijn jonge maten Paul Dijkstra en Yannick Hielkema de finale en kan daar trots op zijn.

De derde prijs was voor Makkum met Jelle Attema, Hendrik Jan van der Velde en Hyltje Bosma en voor Sint Jacobiparochie met Bauke Triemstra, Taeke Triemstra en Rick Poortstra. Poortstra is in de plaats gekomen van Renze Hiemstra die verhuisd is naar Deinum.

Huizum had zich terug getrokken van de lijst na de schorsing van Daniël Iseger.