50-plussers kaatsen in Schingen-Slappeterp

SCHINGEN/SLAPPETERP - De KNKB-heren 50+ kaatsten zondag een door-elkaar-loten-partij in Schingen-Slappeterp.

Er stonden vijftien parturen op de lijst. De uitslag is als volgt:

1e prijs: Ludwig Seerden, Franeker, Eddy Sjollema, Harlingen, Bauke Posthuma, Folsgare.

2e prijs: Jan de Jong, Menaam, Maikel Versnel, Sint Annaparochie, Siebe Tolsma, Winsum, Fr.

3e prijs: Egbert Bootsma, Itens, Age van der Goot, Goënga, Roel Sijbesma, Easterein.

3e prijs: Jan Sipma, Franeker, Wybren van der Woud, Leeuwarden, Anne de Vries, Sint Annaparochie.