Onderwijs en bibliotheken aan de slag met digitale geletterdheid

FRANEKER - Bibliotheken Noord Fryslân en Elan Onderwijsgroep gaan samenwerken op het gebied van digitale geletterdheid. Dit najaar worden de lesprogramma’s uitgerold in drie bibliotheken in Franeker, Dronryp en St.- Annaparochie.

De komende periode krijgt de samenwerking vorm. Dit gebeurt middels een scholingsprogramma voor de medewerkers van Bibliotheken Noord Fryslân (BNF) op het gebied van digitale vaardigheden. De medewerkers van BNF zullen een bijdrage gaan leveren aan de verdere integratie van leesplezier en taalontwikkeling in de lesprogramma’s van het iNNOVATORIUM.

Volgens Mark Vrolijk, bestuurder Elan Onderwijsgroep/ iNNOVATORIUM, is het nodig om samen te werken op het gebied van digitale vaardigheden. ,,De meeste van onze leerlingen gaan later beroepen uitoefenen die nu nog niet bestaan. Hier zijn nog geen goede opleidingen voor. Daarom richten we ons op de vaardigheden die ze in staat stellen, ongeacht de techniek, om zelfstandige en ondernemende burgers te worden. Vanuit het onderwijs werken we al een tijdje samen met de bibliotheek. Ook delen we een samenwerking met veel partners, waardoor onze gezamenlijke invloed op dit vlak richting ouders en maatschappij in zijn totaal groter wordt.”

Ook BNF ziet dat een samenwerking voor de hand ligt. ,,Als bibliotheek ligt onze kerntaak op het gebied van geletterdheid en leesplezier. Taalontwikkeling vindt plaats binnen dezelfde hersennetwerken als veel van de 21e eeuwse vaardigheden. Daarnaast verwachten onze ketenpartners van ons een rol in het ontwikkelen van digitale vaardigheden en digitale geletterdheid,” aldus Paulien Schreuder, bestuurder BNF.

De samenwerking wordt woensdag bevestigd door het tekenen van een overeenkomst voor een driejarige samenwerking. De ondertekening zal gebeuren onder het toeziend oog van Burgemeester Waanders in Bibliotheek Dronryp.