Jeska Terpstra koningin in Menaam

MENAAM – Anne Monfils, Jeska Terpstra en Louise Krol hebben zaterdag de Gouden Wilhelminapartij in Menaam op hun naam gezet. In een spannende finale werden Anne Berber Zeinstra, Sandra Hofstra en Manon Scheepstra verslagen. Jeska Terpstra werd koningin van de partij, het was de eerste koninginnetitel voor de kaatster uit Easterein.

Het leek er aanvankelijk niet op dat Monfils, Terpstra en Krol de winst zouden pakken. Partuur Zeinstra liep al snel naar een 3-0 voorsprong. Langzaam maar zeker knokte partuur Monfils zich terug en kwam langszij. Weer liep partuur Zeinstra uit, het werd 5-3 en Monfils en haar maten moesten weer in de achtervolging. Op 5-5, 6-2 leek de winst erg dichtbij voor Zeinstra, Hofstra en Scheepstra, maar partuur Monfils boog de achterstand om naar winst door bovenslagen van Louise Krol en Jeska Terpstra. De winst was binnen toen Jeska Terpstra op 5-5, 6-6 de opgeslagen bal van Manon Scheepstra boven sloeg.

De strijd om de derde prijs werd gewonnen door Tineke Dijkstra en de zusjes Sjanet en Rixt Wijnia. Zij versloegen Wybrig Bakker, Margriet Bakker en Martzen Deinum met 5-4, 6-4.

 

Vijfenveertig junioren strijden om de auto

Vrijdag kaatsten de junioren hun tweede door elkaar loten wedstrijd. Het werd een latertje in Goutum, er stonden 45 kaatsers op de lijst, de wedstrijd begon om half vijf en er waren spannende wedstrijden te zien. Zo werden de beide halve finales pas op 5-5, 6-6 beslist.

Roel Pieter de Jong (Ried), Lieuwe van der Werff (Koarnjum) en Wessel van der Woud uit Goutum (bijgeloot voor Jesper Tolsma) wonnen de tweede wedstrijd in de juniorencompetitie.

In de finale versloegen zij Julian Faber (Bolsward), Remco Schiphof (Berltsum) en Evert Pieter Tolsma (Winsum) met 5-4, 6-6. De derde prijzen waren voor Jelle Cnossen, Laas Pieter van Straten en Auke Boomsma en voor Sil Leystra, Gerben de Boer en Lucas Postma.

De volgende juniorenwedstrijd wordt op vrijdag 14 juni verkaatst in Exmorra.

 

Marten Bergsma koning in Menaam

De door elkaar loten Gouden Willempartij voor de heren hoofdklasse in Menaam is gewonnen door Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra. In een spannende finale waren zij met 5-5 en 6-0 te sterk voor Enno Kingma, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. Partuur Bergsma liep uit naar 5-3, maar zag de tegenstanders terug komen. Op 5-5, 6-0 sloeg Tjisse Steenstra op. De bal werd uitgegeven, Steenstra c.s. waren het daar niet mee eens, maar scheidsrechter Wierstra bleef erbij dat de bal uit was. Daarmee ging de winst naar partuur Bergsma. Marten Bergsma werd koning van de partij

De derde prijs was voor Menno van Zwieten, Gabe Jan van Popta en Thomas van Zuiden.

Partuur Sybrandy wint in Berltsum

De hoofdklasse dames kwamen zondag in actie in Berltsum waar ze een vrije formatiepartij kaatsten.

Het partuur van Nynke Sybrandy, Imke van der Leest en Marrit Zeinstra won de finale van Anna Brecht Bruinsma, Jeska Terpstra en Martzen Deinum zonder moeite met 5-0 en 6-4.

Sybrandy, Van der Leest en Zeinstra hadden het in de halve finale tegen Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra moeilijk en kwamen met 5-2 achter. Trio Sybrandy kwam sterk won de partij.

Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra behaalden de derde prijs.