Snel internet voor dorpen en buitengebieden steeds dichterbij

SINT ANNAPAROCHIE – Snel internet dankzij glasvezel komt ook voor bewoners van buitengebieden en kernen in Noordwest-Friesland dichterbij. De Fryske Mienskip op Glas (DFMopGlas) en Glasvezel buitenaf starten een glasvezelcampagne.

Eind april sloegen beide partijen de handen ineen voor de aanleg van glasvezel in De Fryske Marren. De campagne loopt daar goed, de belangstelleing voor snel internet onder de inwoners en bedrijven is groot.

De initiatiefnemers koppelen ook het buitengebied en de dorpen in Noordwest-Friesland aan de actie. Bewoners kunnen zich tot 3 juli aanmelden voor een glasvezelabonnement. Als 35 procent van de bewoners binnen de bebouwde kom én 50 procent van de bewoners buiten de bebouwde kom dit doet, starten DFMopGlas en Glasvezel buitenaf nog dit jaar met de bouw van het glasvezelnetwerk. Na de zomervakantie doen DFMopGlas en Glasvezel buitenaf ook de grotere kernen in beide gemeenten een aanbod.

Informatieavonden

Om bewoners alles te vertellen over de planning, aanleg, de voorwaarden en de kosten organiseren DFMopGlas en Glasvezel buitenaf informatieavonden. Inwoners worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd. De eerste informatieavonden vinden plaats in de week van 3 juni. Er zijn bijeenkomsten in St. Annaparochie (3 juni, Ons Huis), Winsum (4 juni, De Helling), Marsum (5 juni, Nij Franjum), Achlum (6 juni, dorpshuis), Sexbierum (11 juni, It Waed), Boksum (18 juni, It String) en Tzum (19 juni, De Moeting). Alle bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 21.30 uur.

Samenwerking

De coöperatie DFMopGlas vertegenwoordigt burgerinitiatieven vanuit de hele provincie. Al jaren maakt zij zich hard voor de aanleg van glasvezel in Friesland. Het doel van de coöperatie is om tot een plan te komen waarin alle inwoners van de dorpskernen en het buitengebied kunnen worden voorzien van glasvezel.

Vanuit die coöperatieve gedachte sluit de werkwijze van Glasvezel buitenaf goed aan bij de ideeën van DFMopGlas. Door nu samen verder te gaan realiseren de twee partijen dat alle inwoners van de dorpskernen én het buitengebied toegang kunnen krijgen tot het snelle internet.

Abonnement

Inwoners en bedrijven kunnen meedoen door een glasvezelabonnement af te sluiten bij één van de vijf dienstaanbieders: Caiway, Cbizz, Delta, Helden van Nu en Online.

Voorwaarde voor de aanleg is dat voldoende bewoners een abonnement afsluiten. De aanleg in de kernen is daarin afhankelijk van voldoende deelname (50%) in het buitengebied.

Naast een abonnement bij een dienstaanbieder betalen de inwoners een bijdrage voor de aansluiting. Glasvezel buitenaf heeft al in 42 andere gebieden succesvol campagne gevoerd. Maar liefst 175.000 adressen heeft Glasvezel buitenaf al een aanbod gedaan en 60% daarvan beschikt na aanleg over snel internet.