Drie nieuwe bestuursleden Humanitas Noordwest-Friesland

FRANEKER - Het bestuur van Humanitas afdeling Noordwest- Friesland, kon op de onlangs gehouden ledenvergadering drie nieuwe bestuursleden presenteren.

Corry Jellema uit Harlingen is toegetreden in de functie van co-secretaris. Jellema, eerder psychologisch assistente, wilde na haar pensionering iets betekenen voor de samenleving: ,,Dat de deelnemers aan onze activiteiten na een steuntje in de rug van Humanitas, weer de regie over hun eigen leven hervinden, dat spreekt mij bijzonder aan.”

Voor Soon Hee Santema uit Franeker, directeur R&D Zwaartepunten & Contractactiviteiten NHL Stenden Hogeschool, gaven dé uitgangspunten van Humanitas de doorslag. ,,Gastvrijheid, respect voor anderen en elkaar steunen zijn voor mij belangrijke elementen in het leven”, aldus Santema. Zij wil met het bestuurswerk voor Humanitas daar graag een bijdrage aan leveren.

Tot slot is Thiadrik Twerda uit Franeker, eerder wethouder in de gemeente Franekeradeel, toegetreden als algemeen bestuurslid. Twerda: ,,Omdat der in protte minsken tusken wâl en skip falle. De mienskip wurdt hieltyd yngewikkelder, mar ek mear rjochte op it eigen ik. Humanitas as frijwilligersorganisaasje wol helpe. Dêr wol ik graach myn stientsje oan bydrage.”

De overige bestuursleden Joop Pottinga (voorzitter), Daan van der Meulen (secretaris) en Luc van der Kolk (penningmeester) zijn zeer verheugd met de uitbreiding van het bestuur. Pottinga: ,,Een goed verenigingsbestuur is onmisbaar voor welke vereniging dan ook. Bij onze vereniging hebben de activiteitencoördinatoren ook een zeer belangrijke rol. Zij faciliteren al onze vrijwilligers. Daar zijn we dan ook ontzettend dankbaar voor! We hebben met deze uitbreiding in het bestuur wel een mooie basis voor de toekomst weten te realiseren.”

www.humanitas.nl/afdeling/noordwest-friesland/