Brugdek in Dronryp, eerste pijlers geplaatst

DRONRYP - De montage van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in Dronryp is gestart. De eerste twee pijlers zijn aan de westzijde geplaatst met een grote kraan. Het brugdek, het val, wordt donderdagnacht ingevaren, en volgens de planning in alle vroegte geplaatst.

De pijlers wegen 30 ton en moeten met uiterste precisie afgesteld worden. Het val is onderweg vanuit Sumar en wordt donderdagnacht ingevaren. Het val is het beweegbare deel van de brug met een gewicht van 385 ton en een lengte van 26 meter.

Vrijdag en zaterdag worden de twee pijlers aan de oostkant geplaatst. Maandag worden de laatste twee zuidelijke pijlers geplaatst. Eind mei gaan de lange en korte aanbrug, die voor de verbinding zorgen met het vaste land, op transport via het water van Zeeland naar Fryslân.

In de nachten van 6 en 7 juni worden ze gemonteerd. Daarna wordt de brug aangesloten op de weg en klaar gemaakt voor de bediening op afstand, vanaf het Swettehus in Leeuwarden.

De afgelopen maanden is er in Dronryp hard gewerkt aan de fundering van de brug. Ondertussen werden de onderdelen van deze modulaire brug in staalfabrieken in Zeeland, Groningen en Fryslân geproduceerd.

Op en in de nabijheid van de brug geldt straks een maximum snelheid van 30 km per uur. Tussen de bocht bij Yn ‘e Stâl en het einde van de bebouwde kom richting Baaium krijgt de weg nieuw asfalt met rode fietsstroken met witte fietssymbolen. Eind juni 2019 is de brug open voor zowel vaar- als wegverkeer.

De brug over het Van Harinxmakanaal was ruim 75 jaar oud en verkeerde in slechte staat. Aannemer Oosterhof Holman B.V. vervangt de brug in opdracht van provincie Fryslân.

Op www.brugdronryp.nl zijn de werkzaamheden live te volgen.