Historie Harlingen nu ook in ‘Time Machine’

HARLINGEN - Wie nieuwsgierig is naar de geschiedenis van zijn woning en bewoners in Harlingen, kan vanaf 28 mei met de zogenoemde Time Machine veel informatie vinden uit de periode 1600 tot 1900. Bij het samenstellen is dankbaar gebruik gemaakt van gegevens van Stefan Elsinga die al jaren de historische website kleinekerkstraat.nl onderhoudt.

In de Time Machine van HisGIS, bereikbaar via www.hisgis.nl, staan al gegevens van diverse Friese steden. Dinsdag 28 mei komen daar ook de gegevens van Bolsward, Hindeloopen, IJlst, Stavoren, Workum en Harlingen bij.

Van deze steden komt voor de periode van 1600 tot 1900 veel informatie over huizen en hun bewoners op digitale historische kaarten beschikbaar. De Time Machine is een onderdeel van Redbot, het digitaliseringsprogramma voor cultureel erfgoed van de provincie Fryslân.

Diverse gegevens over personen en percelen zijn verzameld uit oude belastingregisters, volkstellingen, bevolkingsadministraties en het kadaster. Vervolgens zijn de data aan een locatie op historische kaarten verbonden. Door een huis of perceel op de kaart aan te klikken verschijnt alle informatie tegelijkertijd in beeld.

Projectleider Hans Mol: "Lange en omslachtige zoektochten behoren straks tot het verleden. Het vinden van informatie over mensen, maar ook over hun beroep, vermogen, geloof en geboorteplaats is nu veel gemakkelijker."

Stefan Elsinga

In samenwerking met lokale vrijwilligers is er aan de Time Machine gewerkt. De gegevens van Harlingen zijn afkomstig van Stefan Elsinga, die al jaren de historische website kleinekerkstraat.nl onderhoudt. De Fryske Akademy heeft eigen informatie van het kadaster van 1832 en de herziening van 1887 toegevoegd.