Stichting DBF koopt monumentaal Valckeniershuis aan Voorstraat

FRANEKER - Stichting DBF in Heerenveen heeft het sinds 2011 leegstaande Valckeniershuis aan de Voorstraat 51 gekocht. Door er drie of vier woningen in te realiseren wil de organisatie het rijksmonument voor de toekomst behouden.

Het rijksmonument is gebouwd in 1662 voor dominee Valckenier. Bovenop de geveltop van het huis werd een valk geplaatst verwijzend naar het familiewapen. Het pand staat daarom ook wel bekend als het Valckeniershuis. DBF is van mening dat het pand gered moet worden en dat het een goede nieuwe invulling verdient. Vandaar dat de stichting het pand maandag 20 mei heeft aangekocht.

Sinds 2011 staat het pand leeg en in 2016 kwam het monument bij Stichting DBF in beeld. Er is gezocht naar mogelijke nieuwe invullingen en eventuele kopers voor het huis. Gezien de staat van het pand is er geen partij gevonden die een haalbaar plan kon realiseren. In 2017 kwam DBF in contact met de directe buren van het Valckeniershuis, de bewoners van het Coopmanshus. Ook zij bleken begaan met het lot van dit monument.

DBF en de bewoners van het Coopmanshus hebben de handen ineen geslagen om het herenhuis te redden van het definitieve verval. Er is vervolgens contact gezocht met de eigenaar van het pand. Dit heeft geleid tot de koop. Het doel van DBF is om met een fatsoenlijke exploitatie en een passende functie voor een dergelijk monumentaal pand het Valckeniershuis een duurzame nieuwe invulling te geven.

De functie die DBF voor ogen heeft, is het inpassen van vier woningen of drie woningen en een kantoor/detailhandel functie. Om het pand te kunnen restaureren en daarmee in oude staat te herstellen is minimaal € 250.000 nodig. Voor dit bedrag wordt dekking gezocht bij fondsen en subsidieverstrekkers. Een aantal instanties, zoals Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon, Prins Bernard Cultuurfonds en Stichting Bouwcultuurfonds Friesland heeft subsidie toegezegd, maar er wordt nog gezocht naar aanvullende financiële hulp.

DBF is een ideële organisatie met als doel he bevorderen van de leefbaarheid in Noord-Nederland.