SamenLoop voor Hoop: ‘Ik ga geen wc’s schoonmaken!’

FRANEKER - De organisatie van SamenLoop voor Hoop in Franeker, de marathonactie ten behoeve van het KWF, houdt dinsdag 28 mei een vrijwilligersavond om alle taken te verdelen.

Zo langzaamaan begint het aftellen, toewerken naar de grote climax. Waar nu de commissies hard bezig zijn, komen rond en tijdens de SamenLoop de vrijwilligers in actie.

Om te voorkomen dat mensen straks ‘verdwaald’ over het veld lopen, vindt dinsdag 28 mei vanaf 20.00 uur een vrijwilligersavond plaats waar alvast wordt begonnen met een taakverdeling.

De bijeenkomst is in basisschool De Toermalijn aan de P.J. Troelstrastraat 24 in Franeker. Iedereen die een handje wil komen helpen is welkom. Ook als je je nog niet als vrijwilliger hebt aangemeld.

De organisatie heeft al gemerkt dat de animo voor het schoonmaken van de toiletten niet erg groot is. En daarom doen de commissieleden dat zelf.