Sterkste Man verkiezing bij Menamer Keatsdagen

MENAAM - De Menamer Keatsdagen staan voor de deur. Op het kaastveld wordt van zaterdag 25 tot en met zondag 26 mei volop gekaatst, maar in het dorp is onder andere ook een Sterkste Man/Vrouw verkiezing onder leiding van Wout Zijlstra.

De Menamer Kaatsdagen starten vrijdagmorgen 24 mei vanaf 10.00 uur met een sport- en spelprogramma voor de basisscholen. Vrijdagmiddag 24 mei wordt vanaf 16.00 uur de Hette Grijpma Merke-Keatspartij voor senioren gekaatst. Deze partij is bedoeld voor voor leden en niet-leden. Een partij voor iedere kaatsliefhebber dus.

Zaterdagmorgen 25 mei vanaf 9.00 uur gaat de jeugd de strijd met elkaar aan tijdens de Garage Aart Terpstra Jeugdmerkepartij. Ook deze jeugdkaatspartij is bestemd voor leden en niet-leden. Zaterdagmiddag vanaf 12.00 uur betreden de Dames Hoofdklasse de groene kaatsarena en zal er gekaatst worden om de Gouden Wilhelmina tijdens de Idenza Gouden Wilhelminapartij.

Zaterdag zijn er bovendien diverse activiteiten in hartje Menaam. Denk aan een braderie, brandweerdemonstraties, live muziek en kermis. Dit jaar brandt tijdens de braderie om 13.00 uur de strijd om ‘De sterkste man en vrouw’ los voor junioren tot 23 jaar. De krachtpatsers treden in het strijdperk bij het vrachtwagentrekken, timberwalk, boomstam tillen, Stones op Schouder en hoog gooien.

De presentatie ligt in handen van de Flits van Folsgeare, Wout Zijlstra, nazaat van Grutte Pier. Zijlstra was ooit als deelnemer een van de besten van de wereld bij de wedstrijden voor Highland Games en Sterkste Man. Dit spektakel vindt plaats op het parkeerterrein van De Boer Transport aan het Moolnersrak.

Zondag 26 mei beginnen om 12.00 uur de Heren Hoofdklassekaatser aan de kaatspartij met als inzet de Gouden Willems tijdens de Huhtamaki Paper Recycling Gouden Willempartij.

In de feesttent op het kaatsveld is alle dagen muziek op het gemeentehuisplein staan kermisattracties.

Meer info: www.vvvmenaem.nl.