Daling WW-uitkeringen in april

FRANEKER - Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in april af. Vooral vanuit technische beroepen zijn er minder WW-uitkeringen. Dit komt omdat er meer werk is in de bouw.

Niet alle sectoren bieden goede kansen op werk. Werkzoekenden kunnen hun kansen verbeteren door over te stappen naar een andere sector. Het Regionaal contactpunt Zorg en Welzijn adviseert bij een overstap naar de zorg.

Eind april telde Friesland 10.633 WW-uitkeringen. Dat is 3,2% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in april af met 650 uitkeringen (-6,3%). Met name vanuit technische beroepen daalt het aantal WW-uitkeringen. Bij de afname gaat het vooral om bouwberoepen. Veel bouwarbeiders werken via een uitzendbureau in de bouw. In de uitzendsector is de daling ook zichtbaar.

Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Friesland 19,8% (-2.619) minder WW-uitkeringen. De daling van het aantal WW-uitkeringen op langere termijn blijft hiermee doorzetten. Door de aanhoudende hoogconjunctuur zijn er meer kansen voor werkzoekenden. Met name de technische beroepen zijn kansrijk. In de bijlage een uitsplitsing van de WW naar gemeenten en sectoren.

Zorg

Ook in de zorg zijn er veel beroepen die goede kansen bieden op werk. Er is bijvoorbeeld veel vraag naar verzorgenden ig en verpleegkundigen. Werkzoekenden in minder kansrijke beroepen kunnen baat hebben een overstap. Hiervoor kunnen zij terecht bij het Regionaal contactpunt Zorg en Welzijn.

Het Regionaal contactpunt Zorg en Welzijn is bedoeld voor iedereen die in de zorg of welzijn werkt of opnieuw in zorg en welzijn wil gaan werken en die een steuntje in de rug kan gebruiken bij het vinden van een passende baan. Bij dit contactpunt kan men terecht met vragen over werken in de zorg en welzijn.

Ook kan er samen met een adviseur gekeken worden naar mogelijkheden in deze sector. De adviseurs bij het contactpunt hebben veel kennis van het werken in zorg en welzijn. Aanmelden is niet nodig. De adviseurs staan klaar en helpen elke twee weken bij het UWV aan de Stationsweg in Leeuwarden, elke dinsdag tussen 13.00 en 16.00 uur in de even weken.

Waadhoeke

In Waadhoeke daalde in april het aantal mensen met een WW-uitkering met 5,8 procent ten opzichte van maart. Vergeleken met april 2018 is het aantal zelfs gedaald met 21,3 procent. In Harlingen liep het aantal mensen met een WW-uitkering in april terug met 8,2 procent ten opzichte van een maand eerder. Het verschil met april 2018 bedraagt hier een daling van 24,3 procent.