Waddenglas kost Waadhoeke dit jaar 2,2 miljoen euro

FRANEKER - De stagnerende ontwikkeling van glastuinbouw bij Sexbierum levert dit jaar een verlies op van 6,6 miljoen euro. Deze tegenvaller van Waddenglas wordt gedeeld door Waadhoeke, provinsje Fryslân en Rijk. Op dit moment zijn er wel verkennende gesprekken met geïnteresseerde glastuinbouwers over afname van percelen.

The Fruit Farm Group (TFFG) dat in 2017 Hartman in Sexbierum heeft overgenomen, heeft vorig jaar laten weten voorlopig geen grond af te willen nemen van Waddenglas.

De Stuurgroep Waddenglas heeft begin dit jaar de jaarlijkse grondexploitatie voor 2019 vastgesteld. De vastgestelde grondexploitatie 2019 komt uit op een verwacht verlies van afgerond € 6,6 mm.

Het verwachte verlies van de grondexploitatie 2018 bedroeg afgerond € 4 miljoen. Het toegenomen verlies wordt verklaard door het niet doorgaan van de grondverkoop aan Hartman/TFFG en een hertaxatie van de gronden.

Geothermie

Waddenglas is voor tuinders interessanter als de energie- en CO2 voorziening goed en duurzaam is geregeld. Hartman/TFFG maakt geen gebruik van de aan haar verleende vergunning voor de exploitatie van aardwarmte. Vanuit de markt is er momenteel geen belangstelling voor een doorstart van het Geothermie project voor het Waddenglas gebied. Marktpartijen zien nog teveel risico's en bezwaren, maar er loopt wel een onderzoek naar een alternatief warmte- en CO2 netwerk voor het Waddenglas gebied.