Werkgroep arbeidsmigranten houdt vast aan huidige normen

FRANEKER - De werkgroep arbeidsmigranten adviseert Waadhoeke om de huidige norm aan te houden dat maximaal 1 procent van de woningen in een wijk of dorp en 10 procent van de panden in een straat kamersgewijs mogen worden verhuurd aan arbeidsmigranten.

Arbeidsmigranten die langere tijd blijven gaan bij voorkeur wonen in een van de kernen om de kans op integratie te vergroten, aldus het advies van de werkgroep. Voor kortere contracten moet huisvesting mogelijk zijn bij de werkgever op het terrein, of aan de rand van dorpen of wijken. Dit kan in accommodaties van hooguit 50 personen.

Ook wil de werkgroep maatwerk mogelijk te maken, maar alleen als hiervoor draagvlak is in dorp of wijk.

Een andere belangrijke aanbeveling is dat voor huisvesting de landelijke norm van Stichting Normering Flexwonen (SNF) als minimale kwaliteitseis wordt gehanteerd.

Belangrijke informatie voor het advies was inzicht in de aantallen arbeidsmigranten en de locaties waar ze wonen en werken. Uit onderzoek van het Expertisecentrum Flexwonen blijkt dat in de gemeente Waadhoeke ongeveer tussen 1500 en 2200 arbeidsmigranten wonen. Deze arbeidsmigranten blijven gemiddeld 6 tot 8 maanden. Opvallend in Waadhoeke is dat veel arbeidsmigranten jaarlijks terugkeren naar dezelfde werkgever.

Het advies van de werkgroep is gericht aan de gemeenteraad en aan alle betrokken partijen. Gezamenlijke inzet van alle partijen is nodig om de oplossingen en de doelen in het plan te laten slagen. Dit wordt tussen alle partijen vastgelegd in een convenant.

De werkgroep met vertegenwoordigers van bewoners uit dorpen en wijken, huurdersverenigingen, huisvesters, werkgevers, arbeidsmigranten en de gemeente heeft haar advies maandag aangeboden aan burgemeester Waanders. Er is gesproken met meer dan 100 betrokkenen.

28 mei is er een publiekssessie in het gemeentehuis in Franeker over dit advies.