Minnertsga wint Bangma-partij in Weidum

WEIDUM – Het kaatsseizoen is voor de herenkaatsers het afgelopen weekend begonnen. Zaterdag was de eerste wedstrijd van het seizoen in Holwerd, zondag werd in Weidum traditioneel het seizoen geopend met de Bangmapartij.

De wedstrijd in Holwerd was een pilot. Het was een door elkaar loten partij voor alle categorieën heren en junioren. Op deze druilerige koningsdag stonden er negen parturen op de lijst. De wedstrijd werd gewonnen door Jan Hof (Franeker), Allard Hoekstra (Franeker) en Riemer Hoekstra (Ee)

Zij versloegen in de finale Arnold Zijlstra (Tzummarum), Kees van der Schoot (Leeuwarden) en Laas-Pieter van Straten (Hijum). De derde prijs was voor Bouke Willem Tuinman (Dronryp), Michel Nesse (Sibrandabuorren) en Frans Dooper (Witmarsum). De koningsprijs was voor Allard Hoekstra.

Minnertsga sterk in Weidum

De Bangmapartij in Weidum is een afdelingspartij die dit jaar voor de achtenzestigste keer verkaatst werd. De versie van 2019 had een lijst van negenentwintig parturen.

Minnertga kwam als winnaar uit de strijd. Marten Bergsma, Hylke Bruinsma en Hendrik Kootstra wonnen de finale met 5-1 6-2 van Bitgum. Voor Hylke Bruinsma was het de eerste KNKB-wedstrijd na zijn knie-operatie. Bitgum kaatste met Paul Dijkstra, vorig jaar debutant op de PC, Yannick Hielkema en Tjisse Steenstra.

De derde prijs was voor Bolsward ( Menno Galama, Jelle Cnossen en Thomas van Zuiden) en Mantgum ( Gert-Anne van der Bos, Ignas Dijkstra en Gjalt Sjirk de Groot).

 

Komend weekend kaatsen de junioren hun eerste wedstrijd in Peins en kaatsen de hoofdklassekaatsers in Franeker. Zaterdag kaatsen de dames hun wedstrijd, zondag de heren.