Vier inwoners Koninklijk onderscheiden in Waadhoeke

FRANEKER - Vier inwoners van Waadhoeke hebben vrijdag een Koninklijke onderscheiding in ontvangst genomen. De versierselen werden uitgereikt door burgemeester Marga Waanders. Rinze Kooistra werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau; Akke Goudberg-Hiemstra, Lysbeth van der Wal en Martha Burggraaff tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Rinze Johannes Kooistra (64) uit St.-Annaparochie was van 1978 tot 2003 directeur van Openbare basisschool De Westhoek. Jarenlang heeft hij gestreden voor het voortbestaan van de kleine school. Zo zorgde hij voor een schoolbus om kinderen uit omliggende dorpen te vervoeren. Uiteindelijk ging de school in 2007 toch dicht. Kooistra was betrokken bij allerlei activiteiten van de school, zoals de Westhoekse Winterspelen, de aankomst van Sinterklaas en schoolreisjes. Van 2003 tot 2017 was hij leerkracht en coördinator van de school op het asielzoekerscentrum te St.-Annaparochie, De Toverbal. Hij was onder meer nauw betrokken bij Toneelfereniging de Oasthoek, het Sinterklaassprookje en Streekbelang Oost-en Westhoek.

Akke Goudberg-Hiemstra (79) uit Franeker is sinds 1986 actief voor de Nationale Vereniging voor Fybromyalgie en Samenleving. Akke Goudberg begon als contactpersoon, maar coördineert sinds jaren samen met een collega de activiteiten in Friesland, Groningen en Drenthe. Daarnaast organiseert ze ze veel lezingen, inloop-en regiodagen.

Lysbeth van der Wal-Tysma (76) uit Franeker was van 1965 lid van het interkerkelijk koor God is mijn Lied. In 1985 is zij voorzitter geworden van dit koor en deze functie vervulde zij tot 2013, in dat jaar is de vereniging ook opgeheven. Sinds 2000 is ze actief als vrijwilligster bij de Martinikerk in Franeker. Zij ontvangt hier gasten en toeristen en geeft ook rondleidingen door de kerk. Sinds 2000 is zij ook actief voor de Protestantse Kerk als lector, bezoekdame en contactpersoon. Ze legt bezoekjes af bij gemeenteleden die ziek zijn of een jubileum vieren.

Martha Burggraaff-Wondaal (65) uit Franeker was van 1975 tot 1994 bestuurslid van Christelijke Muziekvereniging Advendo te Franeker. Van 1987 tot 1999 was ze bestuurslid van het Protestants Christelijk Basisonderwijs Franekeradeel en stimuleerde in die jaren de bestuurlijke fusie van 7 schoolbesturen in 1993. Ook daarna bleef mevrouw Burggraaff alle voorkomende secretariaatswerkzaamheden doen.

Sinds 2007 is Martha Burggraaff secretaris van de Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer Protestantse Kerk Nederland afdeling Friesland, sinds 1981 vervulde zij diverse functies bekleed bij de Protestantse Gemeente Franeker. Van 1981 tot 1986 en van 1999 tot 2005 was zij Lid van de Commissie van Beheer, sinds 2009 is ze diaken.