Wie kregen een Lintje in Harlingen?

HARLINGEN - In de gemeente Harlingen hebben vrijdag zes inwoners een Koninklijke onderscheiding gekregen. Ze zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De Lintjes werden uitgereikt door burgemeester Roel Sluiter in de raadszaal in het stadhuis.

Maurits Obbema (70) uit Harlingen zit sinds 1985 bij de FNV Belastingservice en helpt leden bij het invullen van belastingaangifte en andere formulieren. Hij vervulde diverse kaderfuncties bij de FNV Bondgenoten en was lid van het DB Metalelektro, het Vakbondshuis Leeuwarden, de Regionale Werkgroep Ouderen Groningen en lid van UGO Noord en penningmeester van de woonafdeling Franekeradeel-Harlingen. Obbena is penningmeester van buurtvereniging Koningsbuurt en zet zich sinds 2001 in voor scouting Caspar di Robles. Hij werkte onder andere mee aan het eerste clubgebouw aan de Oude Trekweg. Hij is ook administratief ondersteuner bij Humanitas Thuisadministratie.

Rein Mulder (55) uit Harlingen is in het dagelijks leven kapitein bij Rederij Doeksen. Op 1 juli 1988 is hij aangesteld als plaatsvervangend schipper bij het KNRM-reddingstation, in 2001 als schipper. Daarnaast is hij SAR liaison en de schakel tussen land- en waterhulpverleningsdiensten. De SAR liaison komt in actie bij grootschalige hulpacties. Bij het oprichten van een reddingstation op het Griekse eiland Chios was Mulder als een van de eersten actief betrokken. . In verband met het bereiken van de 55-jarige leeftijd beëindigt Rein Mulder per 1 mei zijn functie als schipper.

Don Hoffman (67) uit Harlingen is sinds de oprichting in 1968 betrokken bij de Harlinger Mixed Hockey Club. Als coach, bestuurslid, secretaris, klusser en organisator van feesten. En als spelend lid, zo werd zijn team vorig jaar nog kampioen. Verder was hij van 1978 tot 2004 mede-oprichter en bestuurslid van de Stichting Moderne Architectuur Friesland.Hij organiseerde mee aan het Canterbury Festival en was van 2011 tot 2015 nauw betrokken bij het bezoek- en beleefcentrum rondom het Harlinger Aardewerk. Op dit moment is hij ook bestuurslid van de St. Fries Blauw die in een belevingscentrum wil creëren.

Melle Lourens van der Heide (39) uit Harlingen kwam in 1999 bij Scouting Sint Michiel & Liobagroep. Hij was begeleider bij de explorers, later de beverleiding , teamleider en bestuurslid. De Blauwe Vogelgroep/Gehandicapten scouting groep is onder zijn leiding weer op de rails gezet. Verder was hij producer en regisseur bij het Proms in Concert bij Jack Heaven. Op dit moment is hij bestuurslid bij regio Fryslân Scouting. Hij heeft ookj de Scouting Academy op poten gezet. Van der Heide is op landelijk- en interregionaal niveau actief voor de scouting. Daarnaast is hij nog penningmeester van Speeltuinvereniging de Pollebeer.

Het echtpaar Baukje (76) en Jappie Kuperus (77) uit Winaam kregen beiden een onderscheiding. Baukje Kuperus vervulde van 1985 to 2010 diverse bestuursfuncties voor dorpsbelang Wijnaldum en bij toneelvereniging Doarpslibben Winaam. Ze is ook nog steeds actief als speelster. Verder was ze betrokken bij de ouderensoos en werkt ze mee aan de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei. Ze is vrijwilliger bij dorpshuis De Bijekoer en bij de Telefooncirkel Harlingen.

Haar man Jacob Tjeerd Kuperus is al even betrokken bij het dorpshuis. Hij hielp mee bij de bouw en het latere onderhoud. Ook is hij vrijwilliger bij de kaartavonden, het biljarten, feesten en partijen. Sinds 1993 voert hij allerlei werkzaamheden uit voor Dorpsbelang Wijnaldum. Zo zijn langs het wandelpad aan De Ried houten bankjes geplaatst die hij heeft gemaakt. Verder onderhoudt hij de speeltuin in het dorp, beheert de vlaggen en zorgt ervoor dat er bij alle gelegenheid gevlagd wordt. Tevens zet hij zich in voor de Jeu de Boules en Bejaardensoos in Winaam.