Eindtijd tentfeesten Waadhoeke: dit jaar nog bij het oude

FRANEKER Verontruste bewoners van Waadhoeke maakten zich zorgen over de organisatie van evenementen en de sluitingstijden daarvan.

Voorlopig hoeven ze zich geen zorgen te maken, verzekert Gerben Haisma van Waadhoeke. Dit jaar blijven alle sluitingstijden nog bij het oude, volgend jaar is het nieuwe evenementenbeleid leidend. Dat wordt na de zomer vastgesteld.

Er was onder andere onduidelijkheid over het aanvragen van een vergunning. Het gerucht ging dat die pas na 1 januari van het jaar waarin het evenement wordt gehouden, aangevraagd kon worden. Problematisch, omdat organisaties ruim van tevoren bands moeten reserveren.

Die bewering klopt niet, reageert een woordvoerder van de gemeente. ,,Het is wenselijk dat aanvragen uiterlijk 8 weken voor een evenement ingediend worden, voor de grote evenementen is dit zelfs 12 weken. Als organisaties al eerder duidelijkheid hebben over de aanvraag mogen ze deze uiteraard eerder indienen.’’

Sluitingstijden

Ook deden geruchten de ronde dat de sluitingstijd van de PC-nacht naar 1.00 uur zou gaan en dat dat ook meteen zou gelden voor alle tentfeesten en andere activiteiten in de gemeente. Daar is vooralsnog geen sprake van: ,,Waadhoeke is gestart met het opstellen van nieuw evenementenbeleid. Hiervoor is een enquête uitgezet onder de evenementenorganisaties en zijn er interviews met diverse organisaties. Hiermee halen we de kaders op waarna het evenementenbeleid opgesteld wordt’’, zegt Gerben Haisma.

,,Eén van de onderdelen van het beleid is de eindtijd van een evenement. Ook dat wordt besproken met de organisaties. Op dit moment worden de eindtijden in overleg met de organisaties vastgesteld.

De gemeente dient rekening te houden met zowel de wensen van evenementenorganisaties als de wensen van de inwoners. Het vaststellen van de eindtijden heeft tot doel om tegemoet te komen aan de diverse belangen. Dit betekent dat omwonenden enige overlast moeten accepteren en dat organisaties moeten aanvaarden dat er eindtijd wordt verbonden aan hun activiteiten.’’

Hoe het nieuwe beleid en de nieuwe eindtijden eruit komen te zien, wordt komend jaar duidelijk. Dit jaar zijn er nog geen veranderingen. Gerben Haisma: ,,We gaan na de zomer het beleid vaststellen. Het zal zoeken worden naar de ideale eindtijd en het zal niet zo zijn, dat die overal gelijk zal zijn. Ook moeten we ruimte houden om dingen mogelijk te maken. Wel willen we naar meer eenheid toe. We werken aan een duidelijk, compact beleid waar iedereen goed mee uit de voeten kan. Een feest moet leuk blijven.’’

Tekst: Suwarda Vis