Waadhoeke wil snel Fairtrade gemeente zijn

FRANEKER – Het stond al in het coalitieakkoord, maar Waadhoeke was nog een witte vlek op de Fairtrade-kaart. Daar komt nu verandering in, de gemeente Waadhoeke wil zo snel mogelijk Fairtrade gemeente worden. Een werkgroep bestaande uit enthousiaste burgers ondersteund door projectleider Fairtrade Janny Wijbenga van de gemeente gaat ermee aan de slag. De aftrap was donderdag in het gemeentehuis.

Fairtrade Gemeente is een eervolle titel die aangeeft dat in een gemeente winkels, horeca, bedrijven, organisaties, inwoners en de lokale overheid samen werken aan meer eerlijke handel. Om deze titel te verdienen werkt de lokale gemeenschap aan zes campagnecriteria. Een onafhankelijke jury toetst of gemeenten voldoen aan deze criteria en zich Fairtrade Gemeente mogen noemen.

 

Zo moet er een lokale werkgroep actief zijn, moet de gemeente zich voor Fairtrade uitspreken en zelf ook van deze producten inkopen en gebruiken. Verder moeten de producten in plaatselijke winkels verkrijgbaar zijn en door maatschappelijke organisaties en bedrijven worden gebruikt. Daarnaast moet er een media-campagne worden opgezet, en moet maatschappelijk verantwoord ondernemen in het beleid van de gemeente zijn ingebed.

 

De werkgroep gaat onder andere winkels, horecazaken, kerken en scholen benaderen en uitleggen waarom het zo belangrijk is om fairtrade producten te gebruiken en/of te verkopen. Door te zorgen voor meer eerlijke handel, worden boeren en producenten in ontwikkelingslanden in staat gesteld om zelf hun levensomstandigheden te verbeteren en te bouwen aan een toekomst voor hun bedrijf, hun familie en hun omgeving. Meer dan zestig procent van alle werkenden in ontwikkelingslanden leven op of onder de armoedegrens.

Ook koopt en gebruikt de gemeente zelf fairtrade producten.

 

Het Bildt eerste Friese Fair Trade gemeente

Gemeente het Bildt was de eerste gemeente in Friesland die de titel ‘Fairtrade-gemeente’ behaalde. Met het opgaan van het Bildt in Waadhoeke is deze titel verdwenen. In 2018 heeft Waadhoeke geïnventariseerd en de voorbereidende stappen gezet om Fairtrade gemeente te worden. Jan Dijkstra: ,,Fairtrade biedt de kâns om sjen te litten hoe’t wy yn de wrâld stean.”

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Er bestaan naast Fairtrade steeds meer initiatieven die een goede bijdrage leveren aan een betere wereld. De Fairtrade Gemeente campagne wil deze initiatieven waarderen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat bedrijven verantwoordelijkheid (willen) dragen voor maatschappelijke problemen zoals luchtvervuiling, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden of vergrijzing. Te denken valt aan voedsel uit de regio gebruiken, hergebruik van materialen en inzetten van duurzame grondstoffen. De werkgroep beoordeelt of een ondernemer een certificaat verdient.

 

Certificaat

Wanneer aan alle criteria voldaan wordt, verdient een bedrijf of instelling het fairtrade certificaat of het MVO certificaat. Er kan gekozen worden uit vier talen: Nederlands, Fries, Bildts of Franekers.

De gemeente heeft een fraai certificaat laten ontwerpen bij Oosting uit Franeker. Een werkgroeplid reageerde daarop: ,,Een prachtig ontwerp, maar is de ontwerper al een fairtrade-bedrijf?’’

 

Werkgroep

De werkgroep bestaat uit betrokken burgers die zich na een oproepje opgaven. De leden vinden het spijtig dat zich geen inwoner(s) van de voormalige gemeente Het Bildt hebben aangemeld: ,,Zij hebben al ervaring hiermee, we zouden graag van hun kennis gebruik willen maken. Bilkerts zijn alsnog van harte welkom!’’ Op de vraag waarom de leden zich aan hebben gemeld voor de werkgroep, was het antwoord ,,We willen graag de aarde een stukje mooier achter laten.’’

Tekst: Suwarda Vis