Cursus Stoppen met Roken in Franeker

FRANEKER - Het Steunpunt Stoppen met Roken verzorgt weer een cursus Stoppen met Roken in groepsverband in Franeker.

Deze aanpak in groepsverband maakt de kans op slagen vele malen groter dan het op eigen houtje te proberen. ,,Na afloop is 90 tot 100 procent van de deelnemers nog steeds rookvrij’’, zegt Diana Ruitenbeek van het steunpunt.

In de cursus wordt niet alleen uitgelegd wat de invloed van roken is of hoe de zin in roken kan worden omgebogen, maar er is ook aandacht voor stress – en gewichtsbeheersing, het herkennen van valkuilen en hoe het stoppen met roken kan worden volgehouden.

,,De kracht van dit groepsgebeuren zit in het uitwisselen van ervaringen en de onderlinge steun en stimulans. Ook kunnen hulp - en geneesmiddelen worden ingezet.’’

De cursus start donderdag 2 mei en bestaat uit zeven bijeenkomsten van anderhalf uur. Aanvang 19.30 uur. Tijdens de derde bijeenkomst gaan de deelnemers gezamenlijk stoppen met roken.

Het Steunpunt Stoppen met Roken onder leiding van mevrouw Diana Ruitenbeek organiseert deze cursus. Deze cursus wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voor info en of aanmelden bel 058-8439888 of kijk op www.steunpuntstoppenmetroken.nl