Onderzoeksgeld voor Academie van Franeker

FRANEKER - - Vlak na het éénjarige bestaan van de Academie van Franeker krijgt de academie 70.000,- euro voor wetenschappelijk onderzoek over de Omgevingswet. Dit heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bekend gemaakt.

Het betreft een subsidie voor het monitoren van de Pilot Omgevingswet Noordwest Friesland. Deze pilot is gestart op initiatief van bedrijvenvereniging Commerciële Club Noordwest Friesland en officieel bekrachtigd in maart 2018 door de gemeente Waadhoeke, de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

De pilot houdt in dat de overheden in Noordwest Fryslân voor een beperkt aantal projecten doen alsof de Omgevingswet al van toepassing is. Hierdoor worden de innovatieve principes, die vastgelegd zijn in de Omgevingswet, zoals het ‘ja, mits principe’ in plaats van het ‘nee, tenzij principe’ en de burgerparticipatie alvast op afgebakende schaal toegepast voor daadwerkelijke projecten. Het onderzoek loopt van 1 april 2019 tot 1 april 2021.

Mr. Annalies Outhuijse, bestuurslid van de Academie en werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen: ,,We zijn heel blij met dit eerste onderzoeksgeld en zien het als een belangrijke erkenning dat juist een ministerie ons deze opdracht heeft verleend. De invoering van de Omgevingswet staat lang op de agenda en veel gemeenten zijn bezig met de papieren voorbereiding, maar het is prachtig om te zien dat de gemeente Waadhoeke en de andere partijen het lef tonen om aan de slag te gaan en de nieuwe werkwijzen toe te passen en wij daar een klein onderdeel van kunnen zijn.”