Theaterzaal Ried ook voor sport

RIED - Gymnastiekvereniging Ried kan sport- en spelmateriaal aanschaffen en de theaterzaal in dorpshuis de Rede gebruiksklaar maken voor sport- en bewegingsactiviteiten. Ze hebben daarvoor een subsidie gekregen van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders stelde daarvoor op 26 maart 2019 een subsidie van €10.000 beschikbaar.

De theaterzaal van het dorpshuis krijgt een tweede doel. Hij kan in de toekomst ook gebruikt worden voor sport- en beweegactiviteiten. OBS de Oanset zal hier twee keer per week sporten. Ook biedt Gymnastiekvereniging Ried er naschoolse gym- en beweegactiviteiten.

Momenteel sporten de kinderen van OBS de Oanset in buurtdorp Minnertsga. Door in Ried een binnensportaccommodatie te realiseren, kunnen de schoolkinderen en gymnastiekvereniging weer sporten in eigen dorp. Ook voor ouderen organiseert Gymnastiekveregening Ried wekelijks activiteiten. De sportvoorziening in het dorpshuis vergroot de sociale samenhang in het dorp.