Onderzoek naar historische interieurs in Waadhoeke

FRANEKER - Binnenkort start de Stichting Interieurs in Fryslân (SIiF) met een inventarisatie van historische interieurs en interieuronderdelen in de gemeente Waadhoeke. Dinsdag 23 april is in Ried een informatiebijeenkomst.

In navolging van haar in 2017 afgeronde onderzoek in de voormalige gemeente Franekeradeel, richt de SIiF zich de komende tijd op het gebied dat tot 2018 behoorde tot de gemeenten Het Bildt, Littenseradiel en Menameradiel.

Woonerfgoed

De inventarisaties in de Waadhoeke zijn onderdeel van het provinciebrede onderzoek van de SIiF naar Fries woonerfgoed. ,,Van woonhuizen en boerderijen, ook degenen die zijn aangewezen als rijksmonument, is meestal niet bekend of ze historische interieurelementen bevatten,” vertelt projectcoördinator Eva Hage.

,,Bijzondere elementen díe er nog zijn verdwijnen bovendien in een hoog tempo. Dit gebeurt vaak zonder dat woningeigenaren in de gaten hebben dat wat zij bij het grofvuil zetten zeer waardevol kan zijn. Met onze systematische inventarisaties willen wij in beeld brengen wat er nog over is aan historische interieurs en hopen we bewoners te enthousiasmeren voor hun bezit. ‘Behoud door kennis’ is ons motto.”

Nagelvast

Het onderzoek van de SIiF is gericht op nagelvaste interieuronderdelen, zo licht Hage toe. ,,Denk aan schouwen, bedstedewanden, trappen, snijwerk, plafonds, vloeren, tegels, glas-in-lood en sleutelstukken. Meubels en huisraad worden in principe niet bestudeerd. Het tijdskader vatten we ruim op: van de middeleeuwen tot en met de jaren 1960.”

De komende weken benadert de SIiF bewoners van panden waarin zich vermoedelijk relevante interieurs bevinden met de vraag of zij mee willen werken aan een kortdurend onderzoek ter plaatse.

Dinsdag 23 april om 19.30 uur vindt in dorpshuis De Rede in Ried een informatiebijeenkomst plaats waar het onderzoek nader wordt toelicht. Wie deze avond wil bijwonen kan zich opgeven door een bericht te sturen naar info@interieursinfryslan.nl.

De SIiF is een particuliere stichting, opgericht door geïnteresseerde kenners. Drs. Meindert Seffinga, directeur van het Fries Scheepvaart Museum te Sneek, maakt deel uit van het bestuur. Prof. dr. Johan de Haan, hoofdconservator van paleis Het Loo te Apeldoorn, is voorzitter van de raad van advies. (www.interieursinfryslan.nl)