Studiemiddag leerkrachten CBO Noardwest Fryslân in Slotschool

SINT ANNAPAROCHIE - Mede door het afschaffen van de verplichte Cito-toetsen bij de kleuters in de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs, bezinnen leerkrachten van cbo Noardwest Fryslân zich op het maken van portfolio’s voor de leerlingen.

Zijn de traditionele rapporten nog wel van deze tijd of kan een kind zijn eigen ontwikkeling in beeld brengen door tekeningen en verhaaltjes te bundelen? Het onderwijs verandert, dus, wat vraagt het 21ste-eeuwse onderwijs van een rapport?

Over deze vraag hebben ruim vijftig leerkrachten en Intern Begeleiders van de basisscholen van de vereniging Christelijk Basisonderwijs Noardwest Fryslân zich vorige week gebogen. Dat gebeurde tijdens een studiemiddag in de Slotschool in Sint Annaparochie.

De middag had een informatief karakter waarbij de leerkrachten eerst werden geïnformeerd door Jolanda Verhoef van Bureau Meesterschap. Zij lichtte de herkomst en de verscheidenheid van een portfolio toe. Kan een portfolio een rapport vervangen en wil men dat?

Daarna vertelden drie ervaringsdeskundigen uit het werkveld hoe, en waarom zij met een portfolio waren begonnen.