Zilveren kaatsbal voor €2800 geveild

IJLST / FRANEKER

Een zilveren kaatsbal die door Feicke Gerbens Dokter (1777-1853) is gewonnen, is dinsdag op de veiling van Ald Fryslân in IJlst verkocht voor €2800. Het is niet bekend wie de bijzondere koningsprijs heeft gekocht.

Feicke Gerbens Dokter is geboren in Vrouwenparochie. Hij verdiende de kost als korenmolenaar. In zijn geboortedorp was hij ook ouderling. Dokter overleed op 75-jarige leeftijd in Sint Annaparochie. De kaatsbal werd later eigendom van huisarts K.M. van der Kooi in Dronrijp.

De kaatsbal is gemaakt door Joh. Feddema uit Leeuwarden waar hij van 1780 tot 1809 het ambacht van zilversmid uitoefende.

Het is niet bekend wanneer Dokter de kaatsbal heeft gewonnen.

Hij heeft onder meer als 17-jarige jongen in 1794 de befaamde Gripe Bal, die toen in Bitgum werd verkaatst, gewonnen met zijn maten Johannes de Boer of Cornelis de Boer en Hendrik Keizer.