Geen subsidie voor kaatsmuur Menaam

FRANEKER

Kaatsvereniging VvV Menaem hoeft voorlopig niet te rekenen op subsidie van gemeente Waadhoeke voor een kaatsmuur in het dorp. De kaatsers dreigen een provinciale subsidie van 10.000 euro mis te lopen als niet voor 12 december de financiering rond is.

Hendrik Terpstra (VVD) stelde de zaak donderdag in de gemeenteraadsvergadering aan de orde. De In 2017 heeft de vereniging tweemaal subsidie aangevraagd bij de gemeente Menameradiel. Beide verzoeken werden afgewezen. Eerst omdat de aanvraag onvoldoende onderbouwd was en niet binnen het beleid paste, daarna omdat de herindeling zo dichtbij was dat het gemeentebestuur er voor koos het besluit over te laten aan de nieuwe gemeente.

De aanvraag ligt nu bij gemeente Waadhoeke, maar die komt volgens wethouder Caroline de Pee voorlopig niet met geld over de brug. Reden: er is nog geen sportbeleid voor de gemeente Waadhoeke ontwikkeld en zo lang blijft het beleid van Menameradiel, waarin de aanvraag dus is afgewezen, gelden.

Bij het opstellen van nieuw sportbeleid van Waadhoeke wil zij eerst onderzocht hebben hoe groot de behoefte aan kaatsmuren is en pas dan besluiten of de gemeente de bouw van deze sportvoorzieningen ook gaat subsidiëren.

De kaatsvereniging zal zelf Provinsje Fryslân moeten vragen of er ook uitstel mogelijk is van de deadline van 12 december zodat zij in een later stadium alsnog voor de subsidie in aanmerking komt.