Wethouder ontvangt eerste exemplaar „Skandebankjes”

FRANEKER

Wethouder Jan Dijkstra nam zaterdag het eerste exemplaar in ontvangst van het boek “Skandebankjes. Franeker deugnieten en ondeugden rônom 1800”.

Het boek is geschreven door Theo Kuipers en uitgegeven door het Genoatskap foar ut behoud fan ut Franekers. “Skandebankjes” is een verzameling waargebeurde verhalen die te maken hebben met Franeker en het doen en laten van haar bewoners aan het eind van de 18e en het begin van de 19e eeuw.

Het boek bevat verhalen over mensen die in de schandebank voor de rechter hebben gestaan. Die verhalen zijn door Kuipers ‘opgevist’ uit archiefstukken van het Nedergerecht, het Hof van Fryslân, de Arrondissementsrechtbank en de Franeker Academie die nu zijn opgeslagen bij Tresoar.

Kuipers: ,,Je kinne de ferhalen in dit boekje beleve as un doaltocht deur dy tiid. Je komme studenten (lòskòppen) teugen in Ut Paradys, ruzysoekers in De Valk, súplappen in de Stadsherberg, sakkeròllers op ut Martiniplantsoen en gaan su mar deur”.

De wethouder gaf aan het boek met plezier te zullen lezen. Van Dijkstra is bekend dat hij zich sterk maakt voor een goed beleid op het gebied van meertaligheid in de gemeente Waadhoeke. Het Franekers wordt zeker in de ophanden zijnde taalnota opgenomen.

Het is het eerste boek dat volgens de spellingsregels van de Taalgids foar ut Franekers (de Genoatskapsnòrm) is geschreven. Het boek is verkrijgbaar voor 14,50 euro bij Bruna en Primera in Franeker en mede tot stand gekomen door een financiële bijdrage van de Stichting Familie Wetterrauw.

Foto’s: Joachim de Ruijter