Emile Vogels: „Kernteams maken de politiek zichtbaar”

FRANEKER

Nabij besturen is een speerpunt van Waadhoeke. De gemeenteraad heeft daarom Kernteams in het leven geroepen waarbij inwoners ook inspraak hebben en kennis kunnen delen. In de rubriek ‘Nabij besturen in de praktijk’ stellen de raadsleden zich voor. Deze week is het woord aan: Emile Vogels van de VVD.

,,Mijn naam is Emile Vogels. Ben geboren in Tzummarum en na vief jaar ben ik verhuisd naar Firdgum, waar ik nog steeds woon. Samen met mijn vrouw Grytsje hebben we twee zonen en een dochter. Met mijn twee zonen exploiteren wij een akkerbouwbedrijf. De belangrijkste gewassen die we verbouwen zijn uien, suikerbieten, tarwe en pootaardappelen. Ik ben bijna 45 jaar akkerbouwer en ik heb nog steeds passie voor mijn vak.

Naast mijn werk heb ik altijd bestuursfuncties vervuld en ben ik nog steeds actief in verschillende dorpsverenigingen, maar ook in organisaties, die met mijn werk te maken hebben. Ook heb ik tien jaar zitting gehad in het hoofdbestuur van de KNKB. Ik heb het altijd belangrijk gevonden, dat je naast je werk openstaat voor je omgeving, ook als ondernemer. Politiek heeft altijd mijn interesse gehad, maar door tijdgebrek heb ik alleen op de achtergrond geopereerd. Daar is nu verandering in gekomen en ik ben sinds januari raadslid voor de VVD in de Waadhoeke.

Graag werk ik eraan mee, dat de inwoners begrip voor elkaar tonen en niet met het vingertje naar elkaar wijzen. Verder probeer ik oplossingen te vinden voor problemen die er spelen. Dit door gezamenlijk (burgers en ondernemers), tot een besluit te komen. Er zullen onvermijdbare veranderingen plaatsvinden. Ik begrijp dat de maatschappelijke wensen hoog zijn, maar er zullen keuzes moeten worden gemaakt. Wanneer inwoners van de Waadhoeke met nieuwe ideeën komen, hoop ik niet dat deze ten onder gaan aan ellenlange procedures en voorschriften, want dan haal je ieder initiatief onderuit.

Een prima ontwikkeling zijn de kernteams. Hierdoor wordt de politiek zichtbaar en worden er meer burgers en bedrijven, die minder in politiek geïnteresseerd zijn, betrokken bij de discussie. Het is in ieder geval belangrijk, dat je de mening van iedereen serieus neemt. Een kernteam kan op deze manier maatwerk leveren voor het college en tijdwinst opleveren in het realiseren van plannen.

Vanzelfsprekend heeft de agrarische sector mijn grootste aandacht en daarnaast alles wat met groen te maken heeft. Maar inwoners mogen mij op alle onderwerpen aanspreken. Er is draagvlak nodig in de gemeenteraad. Wil je iets klaarspelen, dan ben je afhankelijk van mensen, die hun verantwoordelijkheid willen nemen voor lastige vraagstukken.

Er zijn vele dingen waar je met plezier op terug kunt kijken. Een mooie periode was de tien jaar dat ik deel uitmaakte van het Hoofdbestuur van de KNKB en bewondering heb gekregen voor al die vrijwilligers die ieder jaar maar weer klaar staan voor deze sport. Ondanks dat de maatschappij verandert en de druk op de agrarische sector toeneemt ben ik trots dat ons bedrijf wordt voortgezet door onze zonen.”