Belangengroep: ,,Brug Dronryp wordt steiler dan beloofd”

DRONRYP

De nieuwe brug in Dronryp wordt steiler dan is beloofd. Dit stelt de belangengroep met daarin leden van Dorpsbelang Dronryp, oud-raadslid van Menameradeel Johan Harms, Reiny Wiersma uit Baaien die als constructeur werkzaam is geweest bij een bruggenbouwer, en Kees Mourits. Laatstgenoemde is beleidsmedewerker bij de Fietsersbond.

Volgens de belangengroep beloofde Provincie Fryslân in 2016 dat de nieuwe brug veertig centimeter hoger zou worden dan de oude, omdat er dan grotere schepen onderdoor konden varen. ,,Maar de provincie maakt de brug bijna een meter hoger, en ze maakt de op- en afritten van de brug onacceptabel steil. De 475 fietsers die elke dag over deze brug gaan weten nu al uit ervaring dat het niet iedereen lukt er over te fietsen.

Volgens die richtlijnen worden de op- en afritten drie keer zwaarder dan acceptabel. Dit betekent dat veel ouderen en kinderen gaan slingeren, halverwege afstappen en verder naar boven lopen. Er komt slechts een voetpad aan één kant, dus er lopen straks ook fietsers, kinderen en ouderen tussen de auto’s en het landbouwverkeer. En dat op een brug die zo hoog is, dat je tegemoetkomend verkeer pas heel laat ziet.”

Volgens de belangengroep is het beter om de hele brug een meter te laten zakken, en zo vlak te maken als een plank. Zo worden steile hellingen voorkomen. ,,Wanneer de brug naar beneden gaat, is dat voor de schippers niet erg. Zij kunnen straks makkelijk door de bredere doorvaart en de brug kan straks vanuit Harlingen dag en nacht bediend worden. Bij de stationsbrug in Franeker, een brug waar dicht nog net een roeiboot onderdoor kan, kunnen immers ook grote schepen door.”

De brug gaat hierdoor hooguit een paar keer per week extra open. Voorzitter van het dorpsbelang, Klaas Koopmans, zegt hierover: ,,Ik kin it wol oan myn minsken útlizze dat sy in kear faker wachtsje moatte foar de brêge, mar net dat sy der straks net mear oerhinne kinne.”

Samen met Dorpsbelang Dronrijp zijn enkele inwoners met de gemeente en de provincie in gesprek gegaan om te voorkomen dat deze brug wordt aangelegd. In de gemeente Waadhoeke kreeg de werkgroep veel steun en in de gemeenteraad is unaniem een motie aangenomen, waarin wordt gesteld dat de nieuwe brug onveilig wordt. De wethouder is verzocht om te zoeken naar oplossingen om deze brug veilig te maken.

,,Het resultaat van gesprekken met de provincie was echter heel teleurstellend”, vindt de belangengroep. ,,Zij wil niets doen aan de hoogte van de brug. Er mogen wat rode fietsstroken op de weg en een paar bomen extra om wind te vangen. En het fietspad wordt mogelijk verlengd, maar er is geen ruimte gemaakt voor fietspaden over de brug.”

Vandaag wordt een begin gemaakt met de sloop van de oude brug.