Drukke Monumentendag

FRANEKER

Nog voor het informatiepunt in het oude stadhuis in Franeker open ging, stonden er groepen mensen die graag een kaart voor een museum wilden bemachtigen of een vaartocht maken.

,,Nu we na de fusie gemeente Waadhoeke zijn geworden en het gebied dus veel groter is, gaan we met de deelnemende musea kijken of het financieel mogelijk is om het aantal toegangskaarten voor volgend jaar te kunnen verhogen”, aldus voorzitter Lia Kolk.

Er moesten ook al extra stoelen aangesleept worden voor de lezing op vrijdagavond in het Stadhuis. De lezing over het ‘het Friese water’ door Karel F. Gildemachter trok een overvolle zaal.

Meer bezoekers

Open Monumentendag trekt ieder jaar meer bezoekers. De schatting voor de editie van dit jaar is dat het zeker enkele honderden mensen op de been heeft gebracht. Het was dan ook gezellig druk in de Franeker binnenstad.

Vrouwenkoor Leed-Vermaak uit Franeker trad op op de Breedeplaats, waar ook de Boalserter Skotsploech danste.

Monumenten en musea konden bezichtigd worden. In de theehuisjes op de Bolwerken en de Harlinger weg konden mensen luisteren naar verhalen.

Ook het schuilkerkje de Mouterij en de historische Tjalk ‘de Tromp’ trokken veel bezoekers. Antiquair Tamme Feenstra had als “Kunst en Kenner” veel aanloop en zag zowel kunst als kitsch voorbijkomen.

Waadhoeke breed

Ook in Dronrijp waren er activiteiten in het kader van Open Monumentendag. Belangstellenden konden een monumentale kop-hals-romp boerderij bezoeken. Ook de tuin van Schatzenburg werd goed bezocht. Nieuw was dit jaar het Schoolplaten in Deinum, waar bezoekers zeer lovend over waren.

Het comité hoopt voor volgend jaar meer monumenten in de Waadhoeken open te kunnen stellen.

De organisatie zoekt nog naar mensen die wonen in de voormalige gemeenten het Bildt en Menameradiel die dit mede mogelijk willen maken.


Auteur