Vogelmarkt volièrevereniging

DONGJUM

In dorpshuis De Boppeslach in Dongjum is zaterdag 15 september weer een vogelmarkt.

Het evenement voor liefhebbers van zang- en siervogels wordt georganiseerd door de Franeker volièrevereniging De Edelzanger.

De markt begint om 11.00 en duurt tot 13.00 uur. Liefhebbers kunnen vogels aanschaffen en eventueel hun overtollige vogels ter verkoop aanbieden.

Er zijn twee handelaren aanwezig die diverse vogels aanbieden, zij kopen ook vogels in.

De markt is ook een goede gelegenheid om in contact te komen met andere vogelliefhebbers en om informatie in te winnen over volièrevereniging De Edelzanger.