Thema Alzheimer café: ‘Dementie... en dan?’

FRANEKER

De eerste bijeenkomst van het Alzheimer Café Noordwest Friesland van dit seizoen is dinsdag 28 augustus in woonzorgcentrum Saxenoord in Franeker. De zaal is open vanaf 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur. Het thema van deze avond is ‘Dementie.....en dan?’.

U of uw naaste heeft het gevoel vergeetachtig te worden. Is het de leeftijd of is er meer aan de hand? En wat doe je dan? Afwachten, hopen dat het van voorbijgaande aard is? Maar als het niet voorbij gaat en je ongerust wordt, wat dan?

Petra Franken, geriater in opleiding in het MCL, vertelt wat de mogelijkheden zijn van onderzoek, diagnostiek en geeft tips hierover. Voorafgaand is er een interview met een mevrouw die de ziekte van Alzheimer heeft. Zij vertelt hoe bij haar de diagnose is vastgesteld, hoe zij omgaat met haar ziekte en hoe haar leven er nu uitziet.

Interactief

Het programma zal zoveel mogelijk interactief zijn en de inhoud van de avond al mede worden bepaald door vragen en ervaringen van bezoekers.

Een Alzheimer Café is een maandelijks trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang en de koffie en thee zijn gratis.

Het Alzheimer Café Noordwest Friesland is een samenwerkingsproject van Stichting Alzheimer Nederland met Patyna, Stichting Palet, Noorderbreedte, Zorgcentrum het Bildt, Thuiszorg het Friese Land en Ouderenwerk Franekeradeel, het Bildt en Menaldumadeel.