‘Arbeid moet lonen’

Nabij besturen is een speerpunt van Waadhoeke. De gemeenteraad heeft daarom Kernteams in het leven geroepen waarbij inwoners ook inspraak hebben en kennis kunnen delen. In deze rubriek stellen de raadsleden zich voor. Deze week is het woord aan Hendrik Terpstra van de VVD.

Vertel eerst eens kort iets over jezelf.

Mijn naam is Hendrik Terpstra. Ik ben de fractievoorzitter van de VVD. Sinds 2009 ben ik woonachtig in Berltsum, maar ik ben hikke en tein in Winsum. Ik woon samen met mijn vriendin Maaike en onze kat Ziggy. In het dagelijkse leven ben ik werkzaam als projectmedewerker MKB bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) in Groningen. Mijn werkzaamheden bestaan uit het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen van ondernemers. Het is mooi om ondernemers een steuntje in de rug te kunnen bieden. Daarnaast ben ik als secretaris nog bestuurlijk actief voor de kaatsvereniging van Berltsum.

Wat wil je graag realiseren voor Waadhoeke?

Er zijn een aantal punten waar ik graag het verschil wil maken de komende 4 jaar. Het armoedebeleid is op dit moment zo ingericht dat werken niet loont. Het armoedebeleid gaat binnenkort op de schop. Mijn doel is dan ook om het armoedebeleid dusdanig aan te passen dat werken wel gaat lonen. Wanneer iemand dan een baan vindt, dan gaat die er ook echt financieel op vooruit.

Ook het sportbeleid komt nog aan de orde. Op dit moment is dat in alle voormalige gemeenten verschillend geregeld. Het nieuwe beleid moet erop gericht zijn dat de besturen van de sportclubs niet onnodig belast worden met papieren rompslomp. De gemeente moet dus niet geld gaan rondpompen door bijvoorbeeld eerst belasting te heffen bij clubs en vervolgens weer subsidies te verstrekken. Dat moeten we niet willen.

De raad wil de inwoners meer als gesprekspartner zien en via de kernteams bij zaken betrekken of zelfs consulteren. Wat vind je van die ontwikkeling?

Dit is naar mijn mening niet echt nieuw, maar er wordt alleen meer de focus op gelegd. Ook in de oude gemeenten waren er verschillende mogelijkheden om als inwoner deelgenoot te worden van het politieke proces. Dat moet ook en dat kan op verschillende manieren!

Kernteams zijn een manier om de inwoners meer bij het beleid te betrekken. Het is in ieder geval belangrijk dat je de mening van de inwoners serieus neemt. Je hoeft het ook niet eens te zijn met elkaar, maar je moet wel de verschillende standpunten uitwisselen en op basis van de argumenten die worden genoemd uiteindelijk een keuze maken. Dat was in het verleden zo en is nu nog steeds zo. Het is goed dat de inwoners zich mengen in de beleidskeuzes van de raad.

Welke onderwerpen liggen je na aan het hart en kunnen inwoners je op aanspreken?

Inwoners mogen me op alle onderwerpen aanspreken. Als raadslid moet je gewoon aanspreek zijn. That’s part of the job! Anders moet je er niet aan beginnen.

Dat wil echter niet zeggen dat je voor iedereen alles zo kunt oplossen of naar de wens kunt maken. Daarvoor is er ook draagvlak nodig van andere partijen en moet het niet strijdig zijn met het gedachtegoed van je partij.

Wat is het mooiste wat je ooit hebt gedaan? Privé of zakelijk.

Dan kies ik even wat recents. Het misschien niet het mooiste ooit, maar het was wel genieten! Dit jaar heb ik samen met mijn vriendin de Elfstedentocht gelopen. Tijdens de tocht heb ik genoten van het prachtige landschap, de mooie steden en dorpen. Dat realiseren we ons niet altijd, maar we zijn gezegend om in Fryslân te mogen wonen. Daar kan ik echt van genieten. En het kruisje is binnen.