“We moeten af van het web van regels en pegels”

Nabij besturen is een speerpunt van Waadhoeke. De gemeenteraad heeft daarom Kernteams in het leven geroepen waarbij inwoners ook inspraak hebben en kennis kunnen delen. In de rubriek “Nabij besturen in de praktijk’ stellen de raadsleden zich voor. Deze week is het woord aan: Govert Geldof – SAM Waadhoeke

1. Vertel eerst eens kort iets persoonlijks over jezelf.

Ik ben opgegroeid op en rond de as Leeuwarden, Franeker, Harlingen en Terschelling, waar Fries, Skylgers en Nederlands met elkaar vervlochten waren, als een kralenketting van verhaaltjes uit een gelukkige jeugd. Mijn studie heb ik in Delft gedaan: civiele techniek. Bijna dertig jaar lang was ik een Fries ‘om utens’ en heb waterprojecten uitgevoerd in Nederland, Europa en zo nu en dan landen als Syrië, Iran en China. Eind 2009 zijn Aukje en ik vanuit Bathmen – met onze katten – neergestreken nabij Tzum, terug in de streek waar we allebei vele jeugdherinneringen hebben.

2. Wat wil je graag realiseren voor Waadhoeke?

Ik wil graag het vertrouwen van mensen in de overheid vergroten, en andersom. Tientallen jaren lang heeft de overheid gewerkt volgens het principe van ‘de regels en de pegels’. Men weefde een web van regels, procedures en protocollen en “gaven subsidies aan hen die het netst formulieren in kunnen vullen,” zo verwoordde een ondernemer dat. Het geheel is te ingewikkeld en (deels) onrechtvaardig geworden. Mensen in de zorg zijn 30% van hun tijd bezig met administratie, vakmensen worden onvoldoende gewaardeerd en mensen die de weg niet weten, vallen buiten de boot. Ondertussen zie ik landschap, milieu en natuur verschralen. Dat moet en kan anders: samen werken in grensverleggende projecten, in de praktijk en niet alleen op papier! Onze gemeente biedt daarvoor ongekende mogelijkheden.

3. De raad wil de inwoners meer als gesprekspartner zien en via de kernteams bij zaken betrekken of zelfs consulteren. Wat vind je van die ontwikkeling?

Dat gaat voor mij niet ver genoeg. Inwoners en ondernemers moeten ook overheden kunnen consulteren rond ideeën die ze zelf hebben. Wij moeten met hen meedenken en vooral meedoen! Ik denk dat het dan voor alle betrokkenen veel leuker wordt. Als raadsleden spelen we hierbij een belangrijke rol. We moeten de hort op gaan, met mensen spreken en hier en daar met praktische oplossingen komen. Dat we nu met kernteams werken in plaats van raadscommissies is een mooie stap, ook al is het voor iedereen nog wel even wennen. Wat mij betreft mogen de eerstvolgende kernteamsessies in Menaam en Sint Anne zijn, of Oosterbierum, Dronryp en Ouwe-Syl.

4. Welke onderwerpen liggen je na aan het hart en kunnen inwoners je op aanspreken?

Vooral als inwoners vastlopen in het web van regels, procedures en protocollen van de overheid, kunnen ze mij daarop aanspreken. We hebben in Noardwest Fryslân een unieke pilot voor de Omgevingswet en ik weet zeker dat we daarmee veel mensen kunnen helpen. Daarnaast blijft mijn hart volop kloppen bij onderwerpen als water, verkeer, landbouw, bodem, natuur, duurzaamheid en milieu.

5. Wat is het mooiste wat je ooit hebt gedaan? Privé of zakelijk.

Begin 2016 zijn we als leden van PvdA, D66, GroenLinks en Werkgroep ’t Bildt in Baard bij elkaar gekomen om te verkennen of we SAM Littenseradiel kunnen laten voortleven in SAM Waadhoeke: één progressieve partij voor een nieuwe gemeente. Een kans! Ik was meteen enthousiast en heb me volledig op de uitdaging geworpen. Overal in Franekeradeel, Menameradiel, ’t Bildt en Littenseradiel ontmoette ik nieuwe mensen met een sociaal hart en passie voor de leefomgeving. De krachten bundelen. Niet iedereen in Den Haag waardeerde ons initiatief, maar we zijn wel vaker lekker dwars in deze hoek van het land. We hebben nog een weg te gaan, maar ik ben nu al trots op wat we bewerkstelligd hebben.