“Gemeenteraad moet soms ook lef tonen”

FRANEKER

Nabij besturen is een speerpunt van Waadhoeke. De gemeenteraad heeft daarom Kernteams in het leven geroepen waarbij inwoners ook inspraak hebben en kennis kunnen delen.

In de rubriek “Nabij besturen in de praktijk’ stellen de raadsleden zich voor. Deze week is het woord aan: Sjoerd Simon Kuipers van SAM Waadhoeke.

1. Vertel eerst eens kort iets persoonlijks over jezelf.

Ik ben Sjoerd Simon Kuipers, raadslid van SAM Waadhoeke. Samen met mij vrouw Tietia hebben wij twee prachtige geadopteerde kinderen: Fasil (21 jaar) en Zaraya (17 jaar) uit Ethiopië. Samen met onze kinderen wonen wij in St.-Jacobiparochie.

Al jong werd duidelijk waar mijn interesse lag. Op de basisschool zei mijn juf al: “Rekenen wordt zijn hobby”. En dat klopte. Na de HEAO en de controllersopleiding ben ik mijn loopbaan gestart bij Achmea (Avero, FBTO). Hier heb ik in verschillende financiële functies veel ervaring opgedaan.

Via de Agrarische Bedrijfsverzorging ben ik aan de slag gegaan bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst. Hier ben ik mij gaan interesseren voor het sociaal domein. Mijn motto is: “Mensen die zorg of hulp nodig hebben moeten het ook krijgen”. En: “Behandel de mens als mens”.

Op dit moment werk ik bij de gemeente Súdwest Fryslân als Teammanager Financiën. Ik zet mij veel in voor het verenigingsleven.

Het leukste hierbij is dat je (SAM)en iets voor elkaar probeert te krijgen. Hiervoor staan wij ook bij SAM Waadhoeke!

2. Wat wil je graag realiseren voor Waadhoeke?

Ik kan hier een heel verhaal over houden, maar in principe gaat het erom of onze inwoners gelukkig zijn. Vooral een goed leefklimaat is belangrijk. Daarbij horen goede voorzieningen, een mooie omgeving waar het goed vertoeven is en zorg op maat.

Wij staan als Raad voor stevige keuzes. Denk aan bijvoorbeeld sport, cultuur, duurzaamheid. Dit zijn vraagstukken die vergen ook lef van de politiek. Je moet keuzes maken omdat wij maar beschikken over beperkte middelen en de financiën moeten uiteraard op orde zijn.

Om dit eerlijk te gaan doen zal je het samen moeten doen met onze inwoners. Maar je moet bij dit soort vraagstukken ook LEF tonen. Je moet niet je ogen sluiten voor nieuwe ontwikkelingen het gaat daarbij vaak niet om de organisaties maar om de mensen.

3. De raad wil de inwoners meer als gesprekspartner zien en via de kernteams bij zaken betrekken of zelfs consulteren. Wat vind je van die ontwikkeling?

Ingegeven door mijn werk maar ook door mijn kinderen kijk ik met nieuwsgierigheid naar de veranderingen in de samenleving. Je hebt natuurlijk veel inwoners die geïnteresseerd zijn in politiek. Er ontstaat een grote groep die op afstand staat.

Hoe kun je die bereiken? Dat vind ik persoonlijk een grote uitdaging. Daarom denk ik dat wij als politiek veel meer ten dienste moeten staan van onze inwoners. Dat betekent een cultuuromslag in gemeenteland.

Wij als Raadsleden, college en ambtenaren moeten niet alles zelf meer gaan bedenken maar vooral luisteren en ideeën vanuit de samenleving ondersteunen. Het kernteam is hierbij een goed instrument.

4. Welke onderwerpen liggen je na aan het hart en kunnen inwoners je op aanspreken?

Natuurlijk gezonde financiën. Blijf innoveren in onze diensten en voorzieningen. Wat ik heel belangrijk vind, is dat de onze inwoners die zorg krijgen die ze nodig hebben. Het moet niet gaan om de instellingen maar om de mensen zélf.

5. Wat is het mooiste wat je ooit hebt gedaan? Privé of zakelijk.

Het meest indrukwekkende was toch wel de komst van onze adoptiekinderen. Een reis en een belevenis om nooit te vergeten.

Het bezoek aan Ethiopië was natuurlijk indrukwekkend. Je leert dan ook dat alles wat wij hebben niet gewoon is.

Waar ik ook trots op ben dat ik SAM Waadhoeke als raadslid mag vertegenwoordigen.