Takomstpartij Oosterbierum goed voor €2500 voor

Oosterbierum

Een handicap is geen beperking is het motto van de scoutinggroep de Ontdekkers uit Harlingen. De opbrengst van de Takomstpartij, € 2500 ging dit jaar naar deze groep.

Veel van de leden kwamen gesloten deuren tegen als ze zich aanmeldden bij sportclubs of organisaties. Bij De Otdekkers is elk kind welkom, maar ook elke bijdrage. Die extra bijdrage kwam dit jaar van de jongens en meisjes van de KNKB. Tranen van ontroering waren er bij de overhandiging van de cheque van € 2500, ook al omdat er op hooguit €800 was gerekend.

Droog en hard

Het kaatsveld aan de Brits was droog en hard, maar prima bespeelbaar. Beide categorieën kenden 3 voorrondes. Uit de 6 deelnemende parturen bij de meisjes streden de twee beste in de finale. Een redelijk eenzijdige finale gezien de uitslag 5-2 en 6-6. Een zitbal van Anna Ennema maakte een einde aan de wedstrijd.

Bij de jongens streden 8 partuur om een plaats in de finale of om de derde prijs. Op 5-2 en 6-0 trok het partuur van de ingevallen Steven Koster aan het langste eind. In de finale was partuur Aizo Veltman de winnaar op 5-3 en 6-6 door een bovenslag van Jelle Cnossen.

De uitslag

Uitslag Meisjes: 1e prijs: Anna Ennema, Sexbierum, Selma de Boer, Easterein, Rixt Wijnia, Wommels.

2e prijs: Tessa Reitsma, Berlikum, Marit Folkertsma Folsgare, Corrie Kroondijk, Easterein.

Uitslag Jongens 1e prijs: Aizo Veltman, Hommerts, Jelle Cnossen, Bolsward, Gjalt Sjirk de Groot, Mantgum.

2e prijs: Hidde Poelstra Minnertsga, Ignas Dijkstra, Mantgum, Pieter Jan Leijenaar Exmorra

3e prijs: Stevan Koster Tzum, Thomas Dijkstra Berltsum, Durk Henk Kuipers Arum.