Herre van Dokkenburg start minimuseum in Berltsum over grote staking in Tweede Wereldoorlog

BERLTSUM

Een grote staking, nu vijfenzeventig jaar geleden, is van groot belang geweest in de Tweede Wereldoorlog. Die landelijke staking was bedoeld om de Duitsers dwars te zitten.

Herre van Dokkenburg uit Berltsum vindt dat er veel te weinig aandacht voor die staking is bezig de tijdlijn van de hele geschiedenis van Berltsum aan het vastleggen. Dat doet hij in zijn pand aan de Buorren 2, tegenover de Koepelkerk. Daar zat voorheen Meijer witgoed en installatie en later werd het bewoond door seizoensarbeiders.

In zijn woning annex expositieruimte startte Van Dokkenburg een expositie. ,,Aan de hand van een dagboekje van een huisschilder wat de staking van dag tot dag beschrijft, ben ik een expositie gaan samenstellen over dit onderwerp.”

Bij de staking gingen melkfabrieken in Friesland dicht en gingen landarbeiders niet naar het land. Na de staking bloeide het verzet enorm op, het verzet had echt een steun in de rug gekregen door van de stakingen.

,,Overal in het land werden mensen vanwege de staking opgepakt. Twee Berltsumers zijn opgepakt. Zij zijn later in een concentratiekamp omgekomen.”

Zoektocht naar informatie

De zoon van een van de omgekomen Berltsumers kwam kijken: ,,Ik had al veel informatie, maar hij wist mij nog veel meer te vertellen. Het verhaal zoals ik het kende, was niet helemaal juist. En niet helemaal volledig. Er is maar vrij weinig bekend over die staking. Ik zou er graag meer over willen weten.”

De expositie aan de Buorren 2 in Berltsum is te bekijken op afspraak. Wie langs wil komen, kan bellen met Van Dokkenburg: 06-13683903.

(Tekst suwarda Vis)