Menno van Zwieten koning in Berltsum

Berltsum

Menno van Zwieten, Hylke Bruinsma en Erwin Zijlstra hebben zondag de hoofdklassewedstrijd  in Berltsum op hun naam geschreven.

In een spannende finale werden Gert-Anne van der Bos, Teake Triemstra en Tjisse Steenstra op 5-5, 6-2 verslagen. Menno van Zwieten werd uitgeroepen tot koning. De derde prijs in deze vrije formatiepartij ging naar Jelte-Pieter Dijkstra, Renze Hiemstra en Hendrik Kootstra.

Auteur

Suwarda Vis