Gemeentebelangen komt naar Winsum

Winsum

Een uitnodiging voor alle inwoners van de dorpen Winsum, Wjelsryp, Spannum en Baaium met wie Gemeentebelangenl graag wil spreken over wensen en ideeën voor de gemeente Waadhoeke. Dit donderdag 6 april vanaf 20,.00 uur in MFC de Helling in Winsum. Tevens vertelt Gemeentebelangen graag wie zij zijn. Er zijn een wethouder en enkele huidige raadsleden aanwezig.


Auteur

Cindy Houwen